قبرستان را هم خارج شهر ساخته بودند ، تا آدم را به یاد مرگ نیندازد . حتی سنگ قبرها هم می خواهند یاد مرگ را از ذهن تو دور کنند . آن ها نمیگویند که آدم های زیرزمین مرده اند ، آنها در خواب فرو رفتگان و درگذشتگانند..


+تنفس در هوای تازه | جورج اورول  

++مثل اینکه برای هر نفر  در سال جدید 20 هزار تومن یارانه کتاب در نظر گرفتند . تا دیر نشده کارت ملی تمام خانواده رو جمع کنید برید کتاب بخرید :)

بعضی کتاب فروشی های خاص .فقط تا 15 فروردین . کامل بخونید /

منبع : دچــآر باید بود.. |ای در خواب فرو رفتگان :)
برچسب ها : کتاب